Algemene voorwaarden

Offertes:
Wij zijn u graag behulpzaam bij het samenstellen van uw reis en het berekenen van de kosten. Op onze website www.qasholidays.nl vindt u een offerteformulier, welke u online naar ons
kunt toesturen. U kunt ons uiteraard ook een e-mail sturen met uw wensen en gegevens (info@qasholidays.nl), ons bellen op 020-683 80 81. Wij sturen u geheel vrijblijvend en kosteloos een prijsberekening van de door u gewenste reis toe. Offertes hebben een geldigheid van 2 weken. Na deze periode kan er een andere prijs gelden door koerswijzigingen.

Reserveringskosten:
Wij brengen € 25,- per boeking aan reserveringskosten in rekening. Voor het reserveren van vluchten tegen verkooptarieven wordt een bedrag, variërend van € 25,- tot € 50,- per persoon,
in rekening gebracht. Dit is afhankelijk van welke luchtvaartmaatschappij u kiest.

Aanbetaling:
Bij boeking wordt er een aanbetaling van minimaal 20% van de totale reissom door ons gevraagd. In bijzondere gevallen, door QAS holidays aangegeven, kan hiervan worden afgeweken.

De definitieve betaling dient ons niet later dan 6 weken voor vertrek te bereiken m.u.v. speciale acties waarbij de betaling binnen een bepaalde termijn na boeking gedaan moet zijn. Indien uw betaling niet binnen de juiste termijn is ontvangen dan behouden wij ons het recht voor uw boeking als geannuleerd te beschouwen en de passende annuleringskosten in rekening te brengen.

Annulerings- en wijzigingskosten:
Wijzigingen: een bedrag van € 27,- per wijziging wordt berekend, naast eventuele bedragen geheven door hotels, touroperators of luchtvaartmaatschappijen. Een wijziging houdt een verandering van een bestaande boeking in en niet een overboeking naar een andere tour waarbij annuleringskosten van toepassing kunnen zijn, welke als volgt worden doorbelast.

Annuleren:
Mocht u, of een reisgenoot, gedwongen zijn te annuleren, dan worden kosten in rekening gebracht. Wij berekenen € 34,-¬ administratiekosten plus de annuleringskosten volgens de voorwaarden waarvan wij u hieronder een overzicht geven. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan de hieronder vermelde overzicht dan berekenen wij deze extra kosten aan u door.

Landarrangementen                      Percentage van reissom
Tot 42 dagen voor vertrek:                          15%

42 – 29 dagen voor vertrek                          35%

28 – 22 dagen voor vertrek                          40%

21 – 15 dagen voor vertrek                          50%

14 – 6 dagen voor vertrek                            75%

5 tot dag van vertrek                                    90%

dag van vertrek of later                                100%

Bij annulering na vertrek geen restitutie van ongebruikte gedeeltes van een programma.

Vluchten:
Zoals gevorderd door de luchtvaartmaatschappijen.
Nb Eventuele annuleringskosten kunnen onder de dekking van uw annuleringsverzekering vallen, welke wij voor u kunnen afsluiten.

Contactadres:
In geval van wijzigingen is het essentieel dat u of uw reisagent ons informeert op welk adres u 24 uur voor vertrek bereikbaar bent.

Reisdocumenten:
De reiziger is verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van een eventueel visum en geldig paspoort.

Inentingen:
Reizigers dienen zelf te informeren betreffende inentingen en gezondheidsvoorwaarden voor de gebieden die zij tijdens de reis aandoen. Reizigers kunnen hiervoor terecht bij huisarts of andere medische instellingen.

Niet inbegrepen bij de tourprijs:
Kosten voor paspoorten, visa, coronatesten, vaccinaties en, waar van toepassing, luchthavenbelasting zijn niet bij de prijs inbegrepen. Verder ook niet persoonlijke uitgaven zoals voor stomerij,
taxi’s buiten het arrangement, telefoongesprekken, verzekeringen, drankjes en maaltijden (tenzij anders vermeld).

Kaarten en foto’s:
De op onze website afgebeelde kaarten dienen alleen ter algemene informatie. De foto’s van hotels, kamers of omgeving zijn slechts bedoeld om u een algemene indruk van het hotel, de kamer
of de omgeving te geven.

Verzekering:
Wij raden u ten zeerste aan ten tijde van boeking een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wij kunnen zowel een reis- als annuleringsverzekering afsluiten. Wij maken hiervoor gebruik van de verzekeringsmaatschappij Allianz Global Assistance.

Vliegreizen:
Luchtvaartmaatschappijen aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig persoon in de boeking, afgezien van die aansprakelijkheid die toegeschreven kan worden aan de betreffende maatschappij.

Klachten:
De reiziger is verplicht bij klachten over de reis of onderdelen daarvan onmiddellijk (uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland) zijn beklag te doen bij de verstrekker van de desbetreffende dienst en schriftelijk of op enig andere passende wijze ons onverwijld van een en ander in kennis te stellen, zulks op straffe van verval van aansprakelijkheid uit dien hoofde.

BTW:
In het geval dat er, in het kader van nieuwe E.E.G. richtlijnen, BTW geheven gaat worden op reissommen, dienen wij dit aan de reiziger door te berekenen.

ANVR:
QAS holidays is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-¬Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload via de website www.anvr.nl.

Calamiteitenfonds:
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in ons programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis.

– (Een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.

– De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Surf voor meer informatie naar www.calamiteitenfonds.nl.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR):
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Op de website www.sgr.nl kunt u de SGR Garantieregeling bekijken en downloaden. Hier staat beschreven hoe u bij recht op terugbetaling dient te handelen.

Duurzaam Toerisme:
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. U kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen op deze website. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen.
U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen www.anvr.travel.

Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT):
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-Nederland in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.